Jeżeli przez Twoją działkę przebiega linia przemysłowa być może przysługuje Ci prawo do odszkodowania.

Z uwagi na to, że wiele działek w kraju, na których terenie stoją słupy energetyczne i przez teren których biegną linie przesyłowe (naziemne i podziemne nie posiada) uregulowanego stanu prawnego w tym zakresie, warto wystarać się od odszkodowanie za słupy. Uregulowanie stanu prawnego oznacza nadanie służebności przesyłu. Jeśli na Twojej działce przebiega linia przemysłowa i właściciel linii nie dopełnił tej formalności, oznacza to, że działka jest wykorzystywana do przesyłu za darmo i należy się stosowne odszkodowanie. Osoby prywatne o odszkodowanie za słupy energetyczne mogą ubiegać się dziesięć lat wstecz, zaś przedsiębiorcy do trzech lat.

Wymagane dokumenty niezbędne do weryfikacji sprawy:

  • odpis aktu własności lub wieczystego użytkowania gruntu (akt notarialny, decyzja administracyjna) - kserokopia,
  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
  • mapa do celów projektowych, lokalizacyjnych z gminy (z naniesionymi liniami przesyłowymi),
  • dokumentacja fotograficzna z przebiegiem urządzeń przesyłowych,
  • opis ograniczeń w korzystaniu z gruntu
  • ustalenie właściciela linii przesyłowej, której słup stoi na naszym gruncie
  • ustalenie, czy w księdze wieczystej nieruchomości w dziale III zostało ujawnione prawo służebności dla przesyłu prądu przez właściciela linii energetycznej
  • wystosowanie pisma do zakładu energetycznego z prośbą o wskazanie innej ewentualnej podstawy prawnej do korzystania z działki w celu przesyłu prądu przez jej teren.