Dlaczego My

Dlaczego My

Kim jesteśmy? Możesz być pewny, że Ci pomożemy!

Celem naszej działalności jest pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach, które reprezentujemy w kontaktach z ubezpieczycielami odpowiedzialnymi za wypłatę odszkodowań. Stawiamy na jakość obsługi, a nie na ilość.

Siedziba firmy znajduję się w Gdańsku, wychodząc jednak naprzeciw potrzebom naszych obecnych jak i potencjalnych klientów, zapewniamy im możliwość uzyskania szybkiej i profesjonalnej pomocy na terenie całego kraju, a także poza jego granicami.

Dbamy o to, by nasi pracownicy reprezentowali nie tylko najwyższy poziom wiedzy na temat odszkodowań, ale także wysoki poziom etyczny. Dlatego wartościami, które cenimy najwyżej, są uczciwość, rzetelność i szacunek dla ludzi z nami współpracującymi.

Dlaczego to właśnie nam należy powierzyć dochodzenie odszkodowania.

Celem naszej działalności jest pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach, które reprezentujemy w kontaktach z ubezpieczycielami odpowiedzialnymi za wypłatę odszkodowań. Stawiamy na jakość obsługi, a nie na ilość.

Naszym Klientom zapewniamy najwyższą jakość usług, poprzez wypracowanie nowatorskiego procesu likwidacji szkody i poprzez zdobyte doświadczenie. W oczach ubezpieczyciela występujemy jako profesjonalny pełnomocnik poszkodowanych w wypadkach nie ze swojej winy, którego to priorytetem jest uzyskanie w ramach postępowania ugodowego lub sądowego odszkodowania w pełnej wysokości i w możliwie najszybszym terminie.

Korzyści dla klienta płynące ze współpracy z nami:

Pełne naprawienie szkody

od dnia powstania wypadku klient otrzymuje informację jakie świadczenia odszkodowawcze mu przysługują oraz jakimi dowodami należy je udowodnić,

Wysokie kwoty odszkodowań

do każdej sprawy klienta podchodzimy indywidualnie i ubiegamy się o wszelkie możliwe do uzyskania tytuły odszkodowawcze. Wiemy o ile w konkretnej szkodzie klienta możemy wystąpić do ubezpieczyciela

Oszczędność czasu i przykrych doznań

reprezentując klienta reprezentujemy jego interesy. Posiadane doświadczenie procentuje szybkim i kompleksowym pozyskaniem dowodów i wszelkich dokumentów za klienta. Prowadzenie korespondencji urzędowej, składanie wniosków, monitowanie działań wobec urzędów i zakładów ubezpieczeń nie należy do ulubionych zajęć poszkodowanego.

Szybka obsługa i stała informacja o etapie sprawy

nasi klienci przy każdym znaczącym etapie sprawy są informowani o podjętych krokach. Pracownicy Centrali Spółki są otwarci na stały kontakt z klientem i udzielenie odpowiedzi na każde zadane pytanie.

Wynagrodzenie dla firmy płatne po uzyskaniu odszkodowania

od dnia podpisania umowy z klientem pełne ryzyko uzyskania odszkodowania i związane z tym koszty ponosi nasza spółka. Jeśli odszkodowanie nie zostanie uzyskane klient nie płaci wynagrodzenia. System wynagradzania od sukcesu motywuje nas do uzyskiwania najwyższych kwot odszkodowań.

Koszty leczenia i renty wypłacanej okresowo bez prowizji

umowa określa, iż od kosztów leczenia (kosztów zakupu leków, wizyt lekarskich, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego) udowodnionych przez klienta na podstawie rachunków i faktur nie pobiera wynagrodzenia.

Finansowanie kosztów sądowych

kiedy istnieje konieczność przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego polskie prawo obliguje klienta do wpłacenia na rachunek sądu wpisu sądowego w wysokości 5% dochodzonej kwoty oraz pokrycia kosztów wykonania opinii przez biegłych sądowych. Nie wszystkich klientów stać na podjęcie tego wyzwania. OdzyskamyOdszkodowanie.pl wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów zakłada za najbardziej potrzebujących sprawy na drogę postępowania sądowego.