Odszkodowanie dla pieszego

 1. Odzyskamy Odszkodowanie
 2. /
 3. Odszkodowanie dla pieszego

Odszkodowanie dla pieszego

Zostałeś potrącony przez samochód? Przysługuje Ci prawo do odszkodowania.

Jeżeli zostałeś potrącony przez jakikolwiek pojazd poruszający się w transporcie publicznym, możesz uzyskać odszkodowania z polisy OC sprawcy tego zdarzenia. W przypadku gdy do potrącenia pieszego dochodzi z jego winny np. z uwagi na wtargnięciem pieszego na jezdnię, potrącenie na czerwonym świetle lub też nieświadome wtargnięcie pod wpływem alkoholu – wówczas odszkodowanie nie będzie przyznane lub też zostanie odpowiednio pomniejszone o przyczynienie (przeczytaj więcej w sekcji „przyczynienie”)do powstania szkody. Jeżeli całkowitą winę za potrącenie pieszego ponosi kierujący pojazdem możesz liczyć na pełne odszkodowanie.

Brak polisy OC sprawcy, sprawca nieznany lub zbiegł z miejsca zdarzenia.

Jeżeli sprawca wypadku nie posiada ubezpieczenia OC lub zbiegł z miejsca zdarzenia wówczas roszczenie kierowane jest do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. UFG zobowiązany jest do wypłaty odszkodowań z tytułu wypadków w ramach określonych ustawą. Przeczytaj więcej o roszczeniach skierowanych do UFG w sekcji „Odszkodowania z UFG”.

Obrażenia poszkodowanych

Piesi podobnie jak i rowerzyści którzy zostali potrąceni przez pojazdy mechaniczne doznają najczęściej bardzo dotkliwych obrażeń. Pieszy w momencie zdarzenia pozbawiony jest ochrony zewnętrznej w przeciwieństwie do sprawcy, który to uderza w niego pojazdem mechanicznym. Brak jakiekolwiek ochrony powoduję iż nawet przy bardzo niskich prędkościach piesi doznają skomplikowanych złamań, wstrząsów i uszkodzeń mózgu, oraz trwałych stałych urazów. Powodem potrącenia może być nawet śmierć lub inwalidztwo.

W imieniu Klientów występujemy o odszkodowanie:

 • mające pokryć wszelkie koszty leczenia, w tym zakup leków, dojazdy do lekarzy, szpitala, rehabilitację itp.,
 • utracone dochody,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ból,
 • renta w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • za zniszczone dobra materialne które uległy zniszczeniu w danym zdarzeniu drogowym

Skontaktuj się z nami

w celu uzyskania należnego

odszkodowania OC

Opisz swój przypadek.

Skontaktujemy się w ciągu 24h.

  Załącz kosztorys szkody

  Aby wybrać wiele plików, zaznacz je

  z wciśniętym klawiszem "ctrl"