Odszkodowanie w czasie podróży komunikacją miejską

  1. Odzyskamy Odszkodowanie
  2. /
  3. Odszkodowanie w czasie podróży komunikacją miejską

Odszkodowanie w czasie podróży komunikacją miejską

Odniosłeś obrażenia podczas podróży pociągiem, autobusem, taxi, tramwajem? Przysługuje Ci prawo do odszkodowania.

Jako pasażer jakiegokolwiek środka transportu publicznego jesteś chroniony polisą OC sprawcy zdarzenia. Niezależnie od tego czy podróżujesz z osobą która doprowadza do kolizji/wypadku stają się tym samy sprawcą zdarzenia czy też sprawcą jest kierujący innym pojazdem. Warunkiem koniecznym do złożenia roszczeń powypadkowych jest doznanie przez pasażera szkód materialnych lub fizycznych.

Obrażenia poszkodowanych

Pasażerowie środków masowego transportu takich jak tramwaje autobusy miejskiej jesteśmy narażeni najczęściej na obrażenia głowy, stłuczenia ciała oraz złamania. Obrażenia te wynikają z braku pasów bezpieczeństwa i panujące zasady przewozu. W autobusach, tramwajach, także w metrze, pasażerowie stoją w czasie jazdy pojazdu, narażeni są na upadki i uderzenia.

W imieniu Klientów występujemy o odszkodowanie:

  • mające pokryć wszelkie koszty leczenia, w tym zakup leków, dojazdy do lekarzy, szpitala, rehabilitację itp.,
  • utracone dochody,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ból,
  • renta w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • za zniszczone dobra materialne które uległy zniszczeniu w danym zdarzeniu drogowym