Odszkodowania Gdańsk

  1. Odzyskamy Odszkodowanie
  2. /
  3. Odszkodowania Gdańsk

Odszkodowania Gdańsk

Zostałeś poszkodowany w wyniku wypadku drogowego? A może doznałeś poważnego uszczerbku na zdrowiu w trakcie pracy w zakładzie lub gospodarstwie rolnym? Błąd lekarski doprowadził do obniżenia Twojej sprawności i jakości życia? W każdej z tych sytuacji przysługuje Ci prawo do ubiegania się o odszkodowanie w określonej wysokości. Załatwienie wszelkich formalności z tym związanych nie jest jednak proste, gdyż wymaga posiadania choćby podstawowej wiedzy prawniczej oraz znajomości aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. W takiej sytuacji możesz rozważyć zwrócenie się z prośbą o pomoc do profesjonalnej firmy, takiej jak działająca w Gdańsku kancelaria Odzyskamy sp. z o.o., sp. k.

Naszą ofertę kierujemy do osób, które doznały poważnych urazów w różnego rodzaju wypadkach. Podejmiemy się reprezentacji ich interesów w relacjach z ubezpieczycielem. Nawiązanie kontaktu nie zobowiązuje klienta do korzystania z usług prowadzonej przez nas kancelarii. Zgłaszającym się petentom udzielamy jednorazowej, bezpłatnej porad. Można odwiedzić siedzibę osobiście lub skorzystać z możliwości konsultacji telefonicznych i mailowych.

Specjaliści po rozpoznaniu sprawy prezentują klientom najlepsze metody dochodzenia roszczeń w ich sytuacji oraz wskazują przybliżoną wartość należnego świadczenia. Jeśli dana osoba zdecyduje się na naszą pomoc w walce o uzyskanie odszkodowania, przygotowujemy obustronną umowę współpracy. Dokładamy wszelkich starań, aby znajdujące się w niej regulacje były sformułowane w jasny i jednoznaczny sposób, bez żadnych „kruczków” prawnych, których obawia się większość osób korzystających z usług różnych kancelarii. Na nasze honorarium składa się wyłącznie prowizja naliczana od kwoty otrzymanego odszkodowania. Nie ma zatem konieczności wnoszenia dodatkowych opłat na początku współpracy.

Profesjonalna pomoc w uzyskaniu odszkodowania – Gdańsk

Z uwagi na lokalizację kancelarii obsługujemy głównie klientów z Gdańska i okolic. Mogą oni liczyć na nasze kompleksowe wsparcie nie tylko w sprawach o świadczenia odszkodowawcze za urazy doznane na skutek wypadków drogowych lub przy pracy. Zajmujemy się także reprezentowaniem interesów osób walczących o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu spowodowany upadkiem ze schodów, poślizgnięciem się na oblodzonym chodniku lub uderzeniem ciężkim przedmiotem. Uzyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na pokrycie kosztów leczenia doznanych urazów albo na naprawę uszkodzonego w wypadku samochodu lub nabycie nowego pojazdu. Zwykle traktuje się je także jako zadośćuczynienie za krzywdę, której doświadczyła dana osoba w wyniku konkretnego zdarzenia losowego. Ponadto oferujemy pomoc w ubieganiu się o rekompensatę za słupy elektryczne postawione na prywatnej posesji.

Sprawy o uzyskanie odszkodowania dla uczestników różnego rodzaju wypadków zazwyczaj przedawniają się po upływie trzech lat. Zgłaszający się do nas klienci często uskarżają się na zbyt niskie ich zdaniem świadczenia od firm ubezpieczeniowych, które często posuwają się do nieuczciwych praktyk, mających na celu zmniejszenie kwoty rekompensaty należnej poszkodowanym. W naszej kancelarii odzyskiwaniem odszkodowań zajmują się odpowiednio wykwalifikowani, doświadczeni prawnicy. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, poddając szczegółowej analizie wszystkie towarzyszące jej okoliczności. Za przeprowadzoną weryfikację klient nie ponosi dodatkowych opłat. Nie zobowiązuje go ona również do nawiązania współpracy z naszą firmą.
Jako profesjonalna kancelaria prawna bierzemy na siebie odpowiedzialność za pomyślne dopełnienie wszelkich formalności związanych z uzyskiwaniem świadczeń odszkodowawczych. Zanim zajmiemy się dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej, podejmujemy czynności ukierunkowane na polubowne rozwiązanie sprawy. Prowadzimy negocjacje z ubezpieczycielami oraz weryfikujemy wysokość zaproponowanych przez nich kwot odszkodowań z oczekiwaniami klientów. Z usług naszej kancelarii w Gdańsku można skorzystać na każdym etapie postępowania przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania petenta.