Odszkodowanie w przypadku braku sprawcy, lub braku ubezpieczenia

 1. Odzyskamy Odszkodowanie
 2. /
 3. Odszkodowanie w przypadku braku sprawcy, lub braku ubezpieczenia

Odszkodowanie w przypadku braku sprawcy, lub braku ubezpieczenia

Brak sprawcy lub brak ubezpieczenia nie zamyka drogi do otrzymania odszkodowania.

ufg_logo

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny zajmuje się wypłatą odszkodowań niewinnym ofiarom wypadków – spowodowanych przez nieubezpieczonych właścicieli pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. Każda z tych grup ma obowiązek posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, popularnie zwane OC. UFG wypłaca również odszkodowania osobom poszkodowanym, w przypadku gdy sprawca wypadku drogowego uciekł z miejsca zdarzenia i jest nieznany.

W jaki sposób zgłosić szkodę do UFG

Zgłoszenie szkody następuje za pośrednictwem dowolnej firmy ubezpieczeniowej sprzedającej obowiązkowe OC. Ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia takiego zgłoszenia. Po przeprowadzeniu tzw. postępowania likwidacyjnego, towarzystwo przesyła akta szkody do UFG, informując o tym osobę która zgłosiła roszczenia.

Warunki otrzymania odszkodowania za szkodę osobową z UFG

Warunkiem otrzymania odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu z UFG (zadośćuczynienie po wypadku)jest spełnienie zapisów z art. 98.1 1) ustawy UFG wypłaca odszkodowania “na osobie, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości”.

Wypłata odszkodowania na naprawę samochodu z UFG

UFG wypłaci odszkodowanie na naprawę samochodu, jednak tylko w sytuacji gdy – równocześnie – u któregokolwiek uczestnika wypadku nastąpiło „naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 14 dni”.

Więcej niezbędnych informacji na temat odszkodowania z UFG otrzymasz kontentując się z nami lub bezpośrednio na stronie Funduszu www.ufg.pl

W imieniu Klientów występujemy o odszkodowanie:

 • mające pokryć wszelkie koszty leczenia, w tym zakup leków, dojazdy do lekarzy, szpitala, rehabilitację itp.,
 • utracone dochody,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ból,
 • renta w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • za zniszczone dobra materialne które uległy zniszczeniu w danym zdarzeniu drogowym.

Skontaktuj się z nami

w celu uzyskania należnego

odszkodowania OC

Opisz swój przypadek.

Skontaktujemy się w ciągu 24h.

  Załącz kosztorys szkody

  Aby wybrać wiele plików, zaznacz je

  z wciśniętym klawiszem "ctrl"