Kontaktując się za pomocą formularza na naszej stronie internetowej Alltrbra Invest Sp. z o.o. zbiera i przetwarza jedynie dane udostępnione przez osoby korzystające z formularza takie jak: numer telefonu, adres poczty email itp.

Dane zbierane za pomocą formularza kontaktowego są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania osób korzystających z formularza. W przypadku gdy osoba korzystająca z formularza żąda usunięcia lub modyfikacji przesłanych danych powinna w tym celu skontaktować się Alltrbra Invest Sp. z o.o. w formie pisemnej, telefonicznie pod numerem infolinii 739 088 388 lub za pomocą poczty e-mail na adres: biuro@odzyskamyodszkodowanie.pl

Informujemy, iż odpowiedzi udzielane na zapytania wystosowane za pomocą formularza kontaktowego oraz wszelkie inne informacje zamieszone na stronie internetowej nie mają charakteru porad prawnych, lecz jedynie informacyjny wynikający z przyjętego modelu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Alltrbra Invest Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie lub interpretację.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania z formularza kontaktowego lub treści zamieszczonych na stronie prosimy o kontakt w formie pisemnej, telefonicznie pod numerem infolinii 739 088 388 lub za pomocą poczty e-mail na adres: biuro@odzyskamyodszkodowanie.pl

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Odzyskamy Odszkodowanie zapewnia swoim Klientom pełne bezpieczeństwo w zakresie przekazanych danych osobowych, w tym zwłaszcza danych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia. Nasz zbiór danych osobowych zarejestrowany jest u Generalnego Inspektora Danych Osobowych.