Polityka Prywatności

  1. Odzyskamy Odszkodowanie
  2. /
  3. Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Przetwarzanie danych osobowych przez Odzyskamy Sp. z o.o. Sp. k. odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)Dz.Urz.UE.L.2016. poz. 119 s.1 z dnia 4 maja 2016 r.

Dane zbierane za pomocą formularza kontaktowego są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania osób korzystających z formularza.

Administratorem danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym jest Odzyskamy Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w (80-755) Gdańsku, ul. Szafarnia 11 /F8,NIP: 5833333805, zwana dalej: „Administratorem”.

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, udzielona w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie przekazane w formularzu kontaktowym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie adresu e-mail lub numeru telefonu spowoduje brak możliwości kontaktu i przedstawienia oferty przez Odzyskamy Sp. z o.o. Sp. k. Podając zarówno numer telefonu kontaktowego, jak i adres e-mail, osoba której dane dotyczą wyraża zgodę na kontakt w obydwu formach.

Dane osobowe będą przetwarzane do 90 dni po przesłaniu formularza kontaktowego, chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa lub dalsze przetwarzanie będzie konieczne dla dochodzenia roszczeń.

Odzyskamy Sp. z o.o. Sp. k. będzie przekazywać danych osobowych innym odbiorcom, za wyjątkiem swoich współpracowników na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu ułatwienia bezpośredniego kontaktu z Państwem, o ile zajdzie taka konieczność. Odzyskamy Sp. z o.o. Sp. k. nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Każda osoba, która skorzystała z formularza kontaktowego ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odzyskamy Sp. z o.o. Sp. k. nie będzie podejmowało zautomatyzowanych decyzji na podstawie przekazanych danych osobowych, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Państwa zapytania będą rozpatrywane indywidualnie przez kadrę wykwalifikowanych prawników.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt w formie pisemnej na adres Odzyskamy Sp. z o.o. Sp. ., telefonicznie pod numerem infolinii 739 088 388 lub za pomocą poczty e-mail na adres: biuro@odzyskamyodszkodowanie.pl.

Odzyskamy Sp. z o.o. Sp. k. regularnie testuje, mierzy i ocenia skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

w celu uzyskania należnego

odszkodowania OC

Opisz swój przypadek.

Skontaktujemy się w ciągu 24h.

    Załącz kosztorys szkody

    Aby wybrać wiele plików, zaznacz je

    z wciśniętym klawiszem "ctrl"