Odkup Odszkodowania OC

 1. Odzyskamy Odszkodowanie
 2. /
 3. Odkup Odszkodowania OC

Odkup Odszkodowania OC

Odkup Odszkodowania OC

Czy wiesz, że rekompensata za szkody, jakie ponoszą kierowcy w wyniku kolizji lub wypadków, bardzo często jest zbyt mała? W takich sytuacjach wiele poszkodowanych osób daje za wygraną i nie ubiega się o odzyskanie należnej im kwoty z zakładu ubezpieczeń. Tymczasem w przypadku zaniżonego odszkodowania z polisy OC sprawcy mogą zdecydować się na jedno z kilku rozwiązań, a najlepszym z nich jest odkup szkody OC, który oferujemy.

Nie zawsze skuteczne odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Po pierwsze, masz prawo odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Napisanie skutecznego odwołania wymaga spełnienia kilku warunków, w tym załączenia opinii rzeczoznawcy, którego usługi trzeba opłacić. Towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają od poszkodowanego wielu dodatkowych dokumentów:

 • faktur udowadniających, że koszt naprawy pojazdu przewyższa kwotę wcześniej otrzymanego odszkodowania,
 • informacji o cenach części zamiennych wykorzystywanych do naprawy auta,
 • wyceny pojazdu.

Aby napisać skuteczne odwołanie, potrzebne jest też powołanie się na podstawę prawną, którą jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. We wniosku poszkodowany musi oczywiście zamieścić numer sprawy i swoje dane. Odwołanie od decyzji dotyczącej zaniżonego odszkodowania jest pracochłonne, a mimo to rzadko przynosi oczekiwane korzyści.

Po drugie, po nieskutecznym odwołaniu osoba poszkodowana ma jeszcze prawo zgłosić się do Rzecznika Finansowego. Może on w jej imieniu złożyć wniosek o polubowne rozwiązanie sprawy między stronami, bez angażowania sądu. W praktyce jego działania nierzadko nie przynoszą spodziewanych efektów i konflikt poszkodowanego z towarzystwem, które wypłaciło zaniżone odszkodowanie, przenosi się na salę sądową.

Opłacanie usług prawników i branie udziału w rozprawach, co do których nie ma pewności ich korzystnego zakończenia, jest dużym obciążeniem dla osoby będącej ofiarą zdarzenia drogowego. Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firmy oferującej odkup odszkodowań – skontaktuj się z nami, a wyrównamy straty, jakie poniosłeś.

Odkup odszkodowania

Jeśli w przeciągu 3 ostatnich lat byłeś uczestnikiem wypadku, a kwota odszkodowania, która ci przysługiwała została mocno zaniżona przez twojego ubezpieczyciela nie oznacza to, że znajdujesz się na przegranej pozycji. Możesz starać się o uzyskanie dodatkowych świadczeń, a pomogą ci w tym nasi specjaliści. Odkup szkód to nasza specjalność. W ciągu naszej wieloletniej działalności rozwiązaliśmy wiele spraw związanych z odkupem odszkodowania.. Miałeś wypadek samochodowy? Oferujemy odkup szkody komunikacyjnej.

Jeśli tylko zdarzenie miało miejsce w okresie ostatnich 3 lat, odkupimy od Ciebie odszkodowanie OC! Weryfikacja każdego przypadku jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje. Z pomocą naszego skupu odzyskasz wszystkie należne Ci pieniądze. Ubezpieczyciele nagminnie zaniżają koszty naprawy pojazdów, jak i unikają wypłacania specjalnych świadczeń, które przysługują każdemu poszkodowanemu. My proponujemy szybki i pewny odkup takich spraw. Nie musisz czekać na zakończenie negocjacji lub procesu z ubezpieczycielem – należne pieniądze dostajesz od ręki!

Odkup Odszkodowania – Odkup Szkód

Odkup odszkodowań to najkorzystniejsza i najprostsza forma odzyskania pieniędzy, które ci się należą. Unikając wielu formalności w wyniku procesów sądowych, a co za tym idzie dodatkowych wydatków, możesz oddać swoją sprawę w nasze ręce i zdobyć pełną kwotę rekompensaty. Możemy zaoferować Ci odkup szkody komunikacyjnej w korzystnej cenie. Już nie będziesz musiał się niczym martwić. Wszystko załatwimy za Ciebie.

Na czym polega odkup odszkodowań?

Przekazując nam prawo do zaniżonej części odszkodowania, szacujemy kwotę dopłaty, a następnie wypłacamy ci pieniądze. Za świadczone przez nas usługi nie ponosisz żadnych kosztów, nie mają one także wpływu na twoją umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym. Odkup szkód komunikacyjnych następuje więc tylko i wyłącznie na podstawie umowy pomiędzy naszą firmą a klientem.

Proces odkupu odszkodowania

Cały proces przebiega bardzo szybko i sprawnie, a przy tym przynosi same zyski każdemu klientowi, który zdecyduje się na przykład na odkup szkód z oc. Odkup odszkodowania ma przede wszystkim na celu przekazanie stosownego odszkodowania naszym klientom, a także pomaga ominąć ryzykowne rozprawy z ubezpieczycielami. Rozprawy takie mogą sprawić, że swoje pieniądze możesz otrzymać za kilka lat. Odkup odszkodowania pozwoli ci na pozyskanie pieniędzy znacznie wcześniej.

Odkup szkód

Zaufaj naszym specjalistom i zdecyduj się na zawarcie z nami umowy o skup szkód komunikacyjnych. Skup odszkodowań jest branżą, w której działamy już od wielu lat. Nie musisz zatem obawiać się, że odkup szkody będzie przebiegał nie po twojej myśli. Zapraszamy cię do naszej siedziby, gdzie podpiszesz korzystną umowę na odkup szkód z oc lub odkup szkody komunikacyjnej.

Skup odszkodowań

Skup odszkodowań

Oferujemy skuteczną, rzetelną i niedrogą pomoc wszystkim osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, których odszkodowania z OC sprawcy były mocno zaniżone.
Gwarantujemy wypłacenie pełnej rekompensaty ze szkody komunikacyjnej, niezależnie od jej charakteru. Możesz wybrać nasz skup odszkodowań, gdy:

 • zaakceptowałeś ofertę firmy ubezpieczeniowej i już otrzymałeś pieniądze,

 • nie zgodziłeś się na propozycję ubezpieczalni,

 • sprzedałeś bądź zezłomowałeś pojazd biorący udział w kolizji,

 • zleciłeś już naprawę wszystkich szkód i zapłaciłeś za to z własnej kieszeni.

Odkup szkody komunikacyjnej

Odkup szkody komunikacyjnej

Towarzystwa ubezpieczeniowe nierzadko bezprawnie zaniżają wysokość należnych kwot odszkodowania. Przed takimi praktykami można się obronić, decydując się na skorzystanie z możliwości, które oferuje odkup szkody komunikacyjnej. To praktyczne rozwiązanie polecane jest osobom, które uzyskały od ubezpieczycieli zbyt niskie świadczenia odszkodowawcze za uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym. Skup odszkodowań OC pozwala na szybkie uzyskanie godnych dopłat do otrzymanej rekompensaty. Odpowiedzialność za załatwienie wszelkich formalności z tym związanych bierzemy na siebie.

Z możliwości odkupu szkód komunikacyjnych mogą skorzystać osoby, będące ofiarami wypadków drogowych, do których doszło w terminie do trzech lat wstecz od momentu rozpoczęcia starań o uzyskanie odszkodowania OC za doznane krzywdy. Naszym klientom oferujemy bardzo atrakcyjne warunki skupu roszczeń odszkodowawczych przy minimalnej ilości formalności towarzyszących całemu procesowi. Wystarczy przysłać otrzymane od ubezpieczyciela dokumenty, które poddamy późniejszej szczegółowej weryfikacji. W dalszej kolejności przedstawiamy petentowi propozycję wysokości dopłaty. Po uzyskaniu akceptacji oferty przelewamy pieniądze należne za zaniżone odszkodowanie na konto klienta. Należne środki można uzyskać w kilka dni, bez wstępowania na drogę sądową.

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów

Najczęstsze pytania

Czy muszę przedstawić faktury za naprawę samochodu?

Nie ma takiego obowiązku. Kwota wyliczona przez towarzystwo ubezpieczeniowe w kosztorysie przysługuje bez względu na naprawę pojazdu bądź jej brak. Warto jednak podkreślić, iż przedstawienie faktur określa oczekiwaną wartość roszczenia i zamyka możliwość dalszej sprzedaży wierzytelności.

Czy muszę naprawiać pojazd po szkodzie?

Przy szkodzie częściowej nie ma takiego obowiązku. Przy szkodzie całkowitej w niektórych przypadkach wymagana jest naprawa pojazdu. Niezależnie od charakteru uszkodzeń oraz ewentualnej konieczności ich usunięcia warto sprawdzić, czy możliwe jest otrzymanie dopłaty do odszkodowań OC. Zapewniamy pomoc w uzyskaniu satysfakcjonującej kwoty, która pozwoli na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wyeliminowaniem usterek powstałych w wyniku kolizji z winy innego uczestnika ruchu drogowego.

Kiedy następuje przedawnienie szkody?

Przedawnienie następuje po 3 latach od daty szkody w bieżącym roku kalendarzowym. Jeśli odszkodowanie z OC sprawcy jest niewystarczające, warto pamiętać o możliwości podjęcia stosownych kroków właśnie w ciągu 3 lat. Po tym okresie następuje przedawnienie w szkodzie i nie ma możliwości odkupu roszczenia.

Czy przysługuje mi samochód zastępczy?

Samochód zastępczy przysługuje, jeśli pojazd sprawcy ubezpieczony jest polisą OC.

Na jak długo przysługuje mi samochód zastępczy?

Przy szkodzie częściowej samochód zastępczy przysługuje na czas konieczny do naprawy uszkodzeń. Ilość dni określona jest w kosztorysie pod nazwą „Technologiczny czas naprawy”.

Przy szkodzie całkowitej, zgodnie z wytycznymi Polskiej Izby Ubezpieczeń, poszkodowanemu przysługuje możliwość wynajęcia pojazdu zastępczego z OC sprawcy od dnia szkody do dnia wydania decyzji o przyznanym odszkodowaniu z doliczonym okresem 7 dni na kupno nowego samochodu.

Czy muszę sprzedawać wrak oferentowi z towarzystwa?

Nie ma takiego obowiązku. Warto jednak zaznaczyć, że sprzedaż wraku oferentowi z towarzystwa uniemożliwia dalszą sprzedaż wierzytelności. Odkup odszkodowania z OC sprawcy i podjęcie działań dotyczących zbycia uszkodzonego pojazdu we własnym zakresie mogą okazać się w takim wypadku znacznie korzystniejszym rozwiązaniem. Udzielamy wszelkich informacji na ten temat – zainteresowanych współpracą serdecznie zachęcamy do kontaktu.

Czy należy mi się naprawa na częściach oryginalnych?

Jeśli pojazd w momencie szkody wyposażony był w części oryginalne, to także naprawa powinna być przeprowadzona na częściach oryginalnych. Towarzystwa ubezpieczeniowe, dążąc do minimalizacji kosztów wypłacanego odszkodowania, często nie stosują się do tej zasady. W takiej sytuacji warto skorzystać z naszej oferty. Dbamy o to, by w każdym przypadku poszkodowany był usatysfakcjonowany z przyznanej kwoty zadośćuczynienia. Pomoc w uzyskaniu odszkodowania lub bezpośredni odkup szkód z OC sprawcy to usługi, które świadczymy od wielu lat w sposób profesjonalny i rzetelny.

Czy muszę przyjmować pieniądze z kosztorysu?

Przyjęcie kwoty z kosztorysu konieczne jest do dalszej sprzedaży wierzytelności. Jest to kwota bezsporna, której przyjęcie nie zamyka drogi do dalszych roszczeń w szkodzie. Warto dodać, iż często towarzystwa proponują wypłatę nieco wyższej kwoty, niż ta przedstawiona w kosztorysie. Jest to ugoda/porozumienie, której zaakceptowanie wiąże się z zakończeniem sprawy i brakiem możliwości odzyskania dodatkowej kwoty odszkodowania.

Jeśli podstawowe wyliczenie jest niesatysfakcjonujące, można skorzystać z naszej pomocy i zdecydować się na odkup szkód. W takiej sytuacji nasi eksperci po otrzymaniu właśnie wspomnianego kosztorysu oceniają charakterystykę danego przypadku, a następnie jesteśmy w stanie zaproponować dodatkową kwotę w ramach umowy cesji wierzytelności. To bezpieczne rozwiązanie dla poszkodowanego, który uzyskuje dopłatę w określonej wysokości bez konieczności brania udziału w procesie który trwa 1-2 lata.

Czy mogę odzyskać większą kwotę odszkodowania, posiadając samochód w leasingu?

Tak, jest to możliwe. Warunkiem jest uzyskanie zgody od leasingodawcy (pomagamy uzyskać stosowne pismo)

Czy możliwa jest dopłata do odszkodowania pojazdu objętego polisą AC?

Tak. Zaniżenia występują również w wycenach szkód likwidowanych z polisy auto-casco. Dopłata do odszkodowania następuje po przeanalizowaniu warunków posiadanej polisy.

Czy mogę starać się o dodatkową kwotę do odszkodowania, jeżeli szkoda miała miejsce za granicą?

Tylko w przypadku, gdy do wypadku doprowadził kierowca pojazdu z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Również i w takich sytuacjach zapewniamy profesjonalną pomoc w zakresie odkupu odszkodowań – możliwość uzyskania dopłaty z OC sprawcy.

Jeżeli samochód po szkodzie został sprzedany czy mogę uzyskać dopłatę do odszkodowania?

Tak, można uzyskać dopłatę – liczy się fakt bycia właścicielem pojazdu w dniu szkody.

Skontaktuj się z nami

w celu uzyskania należnego

odszkodowania OC

Opisz swój przypadek.

Skontaktujemy się w ciągu 24h.

  Załącz kosztorys szkody

  Aby wybrać wiele plików, zaznacz je

  z wciśniętym klawiszem "ctrl"