Polisolokaty

Polisolokaty

Opłaty Likwidacyjne

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną są jednym z najpopularniejszych produktów oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe oraz ich pośredników. Niestety czas pokazał, że rzeczywistość nie dorównuje oczekiwanym korzyściom z nich płynących, a zainwestowane środki nie generują zapewnianych zysków.

Rozwiązanie niekorzystnej umowy wiąże się z koniecznością poniesienia opłat likwidacyjnych i innych kosztów o tym charakterze nazywanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe kosztami zarządzania. Należy zaznaczyć, że w umowach „polisolokat” niekiedy pojawia się określenie „świadczenie wykupu”, które oznacza procent wpłaconych składek, jaki zostanie zwrócony Klientowi, gdy ten rozwiąże umowę. Jednak pomimo zastosowania innej terminologii, wprowadzającej Klienta w dezorientację, nadal pozostaje to opłatą likwidacyjną. Bez względu na nazewnictwo opłata likwidacyjna ma jeden cel – przejęcie środków wpłaconych przez Klienta.

Wybór Klienta ogranicza się do możliwości kontynuowania nierentownego ubezpieczenia lub rozwiązania umowy, co w konsekwencji oznacza utratę całości lub znaczącej część ulokowanych środków. Opłata likwidacyjna niejednokrotnie wynosi od kilkudziesięciu do nawet 100% zainwestowanych w „polisolokaty”, czy też inne tego typu produkty finansowe, środków.

Nasze działania

1.Analiza dokumentacji, analiza wysokości strat

Przedterminowe wyjście z niej spowoduje znaczącą stratę wpłacanego już kapitału, a gdy dalej będziesz opłacał składki nie masz pewności czy po okresie jej trwania zarobisz cokolwiek? Wcale tak nie musi być! Istnieje bowiem duża szansa na skuteczne zerwanie polisy oraz odzyskanie bezzasadnie pobranych opłat likwidacyjnych przez ubezpieczycieli.

2.Skutecznie działanie

Obecnie prowadzimy sprawy związane z tzw. Polisolokatami przeciwko:
Generalii, Axa, Aegon, ING, Skandia, Compensa, Europa, OpenLife, Nordea, Alianz,
Produkty Grupę Getin Noble Bank tj.: PARETO, LIBRA, LUKRA, POSO, POBO

3.Gwarancja Zadowolenia

Obsłużyliśmy ponad 3400 wierzytelności, nie pobieramy żadnych opłat wstępnych od Klienta (WPS, opłata adwokacka i inne), skontaktuj się z nami a otrzymasz profesjonalną pomoc.

Skontaktuj się z nami

w celu uzyskania należnego

odszkodowania OC

Opisz swój przypadek.

Skontaktujemy się w ciągu 24h.

    Załącz kosztorys szkody

    Aby wybrać wiele plików, zaznacz je

    z wciśniętym klawiszem "ctrl"