Odszkodowanie dla kierowcy

 1. Odzyskamy Odszkodowanie
 2. /
 3. Odszkodowanie dla kierowcy

Odszkodowanie dla kierowcy

Jesteś poszkodowanym kierowcą? Masz prawo do odszkodowania z OC sprawcy wypadku!

Jeżeli podróżowałeś samochodem i doszło do kolizji/wypadku drogowego w którym to ucierpiałeś, masz prawo do uzyskania odszkodowania. Bez znaczenia jest to czy sprawcą wypadku jest kierujący innym samochodem, czy osoba z którą podróżowałeś. Pasażerem pojazdu jest osoba, która nie ma bezpośredniego wpływu na kierowanie i ruch pojazdu. Osobą pokrzywdzoną stajesz się także jako pasażer środków komunikacji np. autobusów, autokarów, taxi czy tramwaju.
Pasażerom pojazdów mechanicznych przysługują odszkodowania na podstawie tych samych przepisów co kierowcom, pieszym czy innym poszkodowanym.

Możliwość uzyskania odszkodowania:

a. Zderzenie się pojazdów(możliwość uzyskania odszkodowania dla KIEROWCY):

grafika23

b. Wypadek jednego pojazdu(możliwość uzyskania odszkodowania dla KIEROWCY):

grafika2

Ile mam czasu aby uzyskać odszkodowanie?

W przypadku gdy w danym zdarzeniu drogowym dochodzi do uszkodzenia tylko mienia materialnego, lub poszkodowane osoby doznały rozstroju zdrowia poniżej 7 dni (pobyt w szpitalu) oraz żaden z uczestników zdarzenia nie poniósł śmierci to w takim przypadku mówimy o kolizji lub stłuczce. Okres przedawnia to 3 lata, od ostatniego kontaktu z ubezpieczycielem sprawcy zdarzenia.

Znacznie mniej przyjemnym i bardziej niebezpiecznym w skutkach od kolizji drogowej jest wypadek drogowy. Wypadek drogowy (wypadek komunikacyjny) jest zdarzeniem w ruchu drogowym jednej lub więcej osób, polegającym na zderzeniu co najmniej dwóch pojazdów, potrąceniu pieszego, innego uczestnika ruchu lub innej osoby przebywającej na drodze, bądź uderzeniu pojazdu w przeszkodę, w wyniku którego przynajmniej jeden z uczestników ruchu drogowego został ranny i dochodzi do rozstroju zdrowia powyżej 7 dni lub do śmierci któregoś z uczestników zdarzenia. Okres przedawnia w tym przypadku to 20 lat.

W imieniu Klientów występujemy o odszkodowanie:

 • mające pokryć wszelkie koszty leczenia, w tym zakup leków, dojazdy do lekarzy, szpitala, rehabilitację itp.,
 • utracone dochody,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ból,
 • renta w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • za zniszczone dobra materialne które uległy zniszczeniu w danym zdarzeniu drogowym.

Skontaktuj się z nami

w celu uzyskania należnego

odszkodowania OC

Opisz swój przypadek.

Skontaktujemy się w ciągu 24h.

  Załącz kosztorys szkody

  Aby wybrać wiele plików, zaznacz je

  z wciśniętym klawiszem "ctrl"