Odszkodowanie dla rowerzysty

  1. Odzyskamy Odszkodowanie
  2. /
  3. Odszkodowanie dla rowerzysty

Odszkodowanie dla rowerzysty

Zostałeś potrącony przez samochód? Doznałeś szkód nie z własnej winy? Z naszą pomocą otrzymasz odszkodowanie!

Inwestycje drogowe oraz coraz lepsza infrastruktura ścieżek rowerowy powoduje, iż szczególnie w sezonie letnim coraz większa ilość osób wybiera rower jako środek transportu, szczególnie w miastach. Coraz większa ilość rowerów zarówno na drogach jak i na ścieżkach rowerowych wymaga od kierowców wzmożonej uwagi w szczególności na skrzyżowania czy zjazdach z dróg na osiedla, parkingi. Bardzo często podczas takiego zajadu kierowca przecina drogę rowerową nie zwracają uwagi czy po drodze tej porusza się rowerzysta. Do wypadków z udziałem rowerzystów dochodzi także na drogach zupełnie nie gwarantujących bezpiecznego poruszania się, np. wąskie drogi lokalne, bez utwardzonego pobocza, chodnika. Brak minimalnej ochrony rowerzysty (w Polsce nie ma obowiązku jazdy w kasku) powoduje, że w momencie zderzenia z pojazdem doznaje on bardzo dotkliwych obrażeń powypadkowych. Wśród najpowszechniejszych urazów jakich doznają potrąceni rowerzyści znajdują się urazy głowy (wstrząsu mózgu, złamania kości czaszki). Duża masa i energia samochodu powoduje dotkliwe uraz u potrąconego rowerzysty.

Z analizy przyczyn i okoliczności wypadków wynika, że najczęstszymi przyczynami wypadków był zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, bałagan w obejściu gospodarstwa oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, brak odpowiednich przejść i dojść, nieużywanie ochron pracy (przede wszystkim brak lub noszenie nieodpowiedniego obuwia roboczego), reakcja zwierząt na nieznane bodźce i otoczenie (ból, strach, hałas, podejście do zwierzęcia bez uprzedzenia), niewłaściwy sposób operowania kończynami w strefie zagrożenia, niewłaściwe chwytanie i trzymanie narzędzi nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, brak poręczy i barierek, progi, niezabezpieczone otwory zrzutowe i kanały gnojowe.

Odszkodowanie dla poszkodowanego uzyskujemy z polisy OC sprawcy zdarzenia. Jeżeli sprawca zdarzenia poruszał się pojazdem nie ubezpieczonym (brak polisy OC) lub sprawca zbiegł z miejsca wypadku wówczas odszkodowanie może zostać wypłacone z UFG (oczywiście muszą zostać spełnione pewne warunki, przeczytaj więcej w sekcji „Odszkodowania z UFG”).

W imieniu Klientów występujemy o odszkodowanie:

  • mające pokryć wszelkie koszty leczenia, w tym zakup leków, dojazdy do lekarzy, szpitala, rehabilitację itp.,
  • utracone dochody,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ból,
  • renta w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • za zniszczone dobra materialne które uległy zniszczeniu w danym zdarzeniu drogowym